Fritt skolevalg kan være bra for noen, men det kan ikke forsvare å innskrenke det regionale handlingsrommet, mener Kommunal rapport. Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjørke

Behold det lokale handlingsrommet

Leder. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har sendt på høring to forslag som begge pålegger alle fylker å innføre fritt skolevalg. Hvorfor innskrenke det lokale selvstyret slik?
29.8 2019 08:52
Det har kommet sterke reaksjoner mot sentralisert styring.

Den senere tid har vært preget av økende misnøye med manglende regional og lokal medvirkning. Vi ser frustrasjon over dette og tydelige utslag i valgkampen flere steder.

Ta vindkraftsaken, for eksempel: Her har KS-ledelsen gått for å flytte konsesjonsmyndigheten fra NVE til folkevalgte i fylkene:

Nestleder Bjørn Arild Gram (Sp) sa i Kommunal Rapport forrige uke at det trekker i den retning for KS, uten at han ville forskuttere høringsuttalelsen til nasjonal ramme for vindkraft på land. Styreleder Gunn Marit Helgesen (H) sa samtidig i en pressemelding at «Lovverket må endres slik at kommuner og fylkeskommuner får en sentral rolle i saksbehandlingen i vindkraftsaker.»

Det kan vise seg klokt å ta reaksjoner som dette på alvor i vurderingen av hvilket nivå flere beslutninger skal tas på.

Fritt skolevalg eller rett til å gå på nærmeste skole er politisk omdiskutert i flere fylker. Det har kommet sterke reaksjoner mot sentralisert styring etter at Sanner bekjentgjorde sin intensjon om pålagt fritt skolevalg forrige uke. Dette kan bli en viktig sak for mange velgere.

I dag er det fire fylker som legger rett til å gå på den nærmeste skolen til grunn for inntak til videregående skole. Regjeringen ønsker altså å frata fylkene denne valgmuligheten. Sanner sier han vil sikre alle elever større mulighet til å velge hvilken videregående skole de skal gå på.

Fritt skolevalg kan være bra for noen, men det er ikke slik at det kan forsvare å innskrenke det regionale handlingsrommet. Kommunal Rapport vil advare mot å åpne for endringer som medfører at staten kan pålegge fritt skolevalg.

Ny kommunelov fastslår at staten bare kan styre kommunen med hjemmel i lov, poengterte KS Advokatenes Tor Allstrin og Øyvind Renslo i et leserinnlegg i Kommunal Rapport i sommer. De to advokatene understreket viktigheten av at kommunene bruker de nye reglene, og dermed kan fremme forståelsen av at Stortinget har styrket det kommunale selvstyret.

For å verne om det lokale handlingsrommet, vil det være naturlig å si klart ifra at fylkene fremdeles bør bestemme prinsippene for sine innbyggere – fordi oversikten over lokale forhold er best nettopp her.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.