Vi ønsker bred oppslutning om valget. Derfor er det gledelig å se eksempler på lokalt folkevalgte som tar dette ansvaret. Illustrasjonsfoto: Steinar Haugberg, Samfoto/NTB scanpix

Ta ansvaret for å sikre nok stemmer

Leder. Partivalg og personvalg er selvsagt viktig å kjempe for i innspurten til kommune- og fylkestingsvalget. Samtidig er det tid for lokalpolitikerne til å inspirere flest mulig innbyggere til å delta – før valglokalene stenger mandag.
5.9 2019 09:00
Ikke minst vil det være viktig at politikerne som stiller til valg i fylkene, er synlige.

I samme år som vi markerer 100 år siden alle fikk stemmerett, vil det være naturlig å gjøre en ekstra innsats for å få flere til å avgi sin stemme. Det kan bli det avgjørende puffet som skal til for at flere skal engasjere seg via stemmeseddelen i stedet for å bli sittende hjemme.

Ikke minst vil det være viktig at politikerne som stiller til valg i fylkene, er synlige, og minner om verdiene ved lokaldemokratiet og viktigheten av å stemme lokalt. SSBs velgerundersøkelse fra 2015, viser at 57 prosent er svært eller ganske interessert i lokalpolitikk, men bare 30 prosent sier at de er interesserte i fylkespolitikk.

Lokaldemokratiet er en bærebjelke i det norske samfunnet. Her avgjøres lokale saker av lokale folkevalgte, som kjenner hvor skoen trykker. Det gir de beste forutsetninger for kloke beslutninger og en utvikling folk vil kunne slutte opp om.

Fra SSBs velgerundersøkelse for fire år siden, er det også verdt å ha med seg at 21 prosent sier at de kjenner for lite til personene som stiller til valg. 13 prosent forklarer hjemmesittingen med at de mangler tillit til lokalpolitikerne. Dette er en alvorlig utfordring.

Flere medier har meldt om stor pågang til å forhåndsstemme. Det kan være et godt tegn, men det er ingen garanti for den endelige valgdeltakelsen.

Vi vet at andelen som stemmer ved kommunevalg har gått nedover, til 60 prosent sist. Ifølge SSB hadde Utsira høyest valgdeltakelse med 84,3 prosent, mens Hammerfest hadde lavest deltakelse med 50,2 prosent.

For å få innbyggerne til å bruke stemmeretten, skal KS ha honnør for sin sosiale medier-kampanje nå, der fylkeskommuner, kommuner og folkevalgte kan dele og informere velgerne. Vi ønsker bred oppslutning om valget – til beste for demokratiet. Derfor er det gledelig å se eksempler på lokalt folkevalgte som tar dette ansvaret.

De fleste lokalpolitikere engasjerer seg politisk fordi de ønsker å utvikle gode lokalsamfunn. Det viser en fersk undersøkelse Opinion/Norstat har gjort på oppdrag fra KS blant listekandidater til årets valg. Å stimulere til samfunnsengasjement blant innbyggerne er en viktig del av å utvikle gode lokalsamfunn.

Godt valg!

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.