Oslo Vei frikjent i erstatningssøksmål

Økonomi. Oslo Vei AS er frikjent i Oslo tingrett i erstatningssøksmålet konkursboet reiste mot tre tidligere direktører i selskapet.

Boet mente de tre hadde påførte selskapet tap i forbindelse med at Oslo Vei i 2008 inngikk en leiekontrakt i Uelands gate 85 med høy leie, og deretter også iverksatte oppgradering av eiendommen.

– Dommen er klar. Den tidligere ledelsen i Oslo Vei frifinnes på alle punkter. Dommen er både riktig og gledelig. De tre saksøkte har nå levd med beskyldninger om korrupsjon og utroskap fra konkursboet og Oslo kommune i årevis, sier advokat Magnus Stray Vyrje til Nettavisen.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.