Kristiansand må endre byggesaksgebyrene

Økonomi. En entreprenør som søker om å bygge en boligblokk med 100 boenheter i Kristiansand, risikerer å måtte betale ett gebyr per boenhet. Sivilombudsmannen ber nå kommunen om å endre sitt gebyrregulativ.
Sivilombudsmann Thor Aage Falkanger er ikke imponert over Kristiansand kommunes gebyrregulativ. Foto: Vegard Venli

Kristiansand kommunes gebyrregulativ for byggesaksbehandling mangler bestemmelser for å fange opp tilfeller der gebyrene beregnes så høyt at det strider med selvkostprinsippet.

Utformingen av gebyrregulativet åpner dessuten opp for at rettssikkerheten til tiltakshavere kan bli brutt. Det fastslår sivilombudsmann Aage Thor Falkanger, som på eget tiltak har undersøkt kommunens gebyrregulativ.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.