Kulturlivet i Oslo fortvilet over eiendomsskatt

Økonomi. Flere kulturaktører i Oslo sier eiendomsskatten kan gå ut over tilbudet. Kunstnernes Hus må betale mer i eiendomsskatt enn de får i driftsstøtte fra kommunen.
Kunstnernes Hus er ett av mange kulturtilbud som merker den nye eiendomsskatten. Arkivfoto: Morten Holm / NTB scanpix

Mens kommunale og statlige bygg er fritatt for eiendomsskatt, er det ingen automatikk i dette for stiftelser og institusjoner, selv om de driver ikke-kommersielt, skriver  Aftenposten.

– Det er en utgift vi ikke har budsjettert med, og ikke visste hvor stor ville bli før kravet dukket opp, sier administrativ leder Erling B. Hjort i Kunstnernes Hus. Han driver et bygg som ikke kan selges, omdisponeres, ombygges eller brukes til kommersielle formål.

Hjort sier han vil søke om fritak, men erfaringene fra Kunstnerforbundet er ikke oppløftende.

– Vi søkte allerede i november, men fikk avslag med henvisning til forskriftene som ikke omfatter kultur, sier forbundets daglige leder, Kjersti Solbakken.

Finansbyråd Robert Steen oppfordrer dem som mener de er berettiget til å slippe skatten, til å søke om fritak. Han understreker at det er eierformen, ikke virksomheten i huset som er avgjørende, men vil ikke forskuttere utfallet av slike søknader.

– Nei, de skal først saksbehandles i administrasjonen før et fritak eventuelt blir vedtatt av bystyret.

Flere museer sier de må sette opp prisene eller redusere tilbudet dersom de må betale skatten.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.