Justerer ned skatteanslaget

Økonomi. Regjeringen tror skatteinntektene til kommunesektoren vi bli klart lavere enn hva sektoren har budsjettert med, framgår det av kommuneproposisjonen.
SKATT: Så langt i år har skattene utviklet seg gunstig for Kommune-Norge. Men: Det er flere usikkerhetsmomenter relatert til skatteinntektene utover høsten.

«Lavere lønnsvekst medfører lavere vekst i skatteinntektene til kommunesektoren. Sammenliknet med saldert budsjett 2017 er anslaget på kommunesektorens skatteinntekter nedjustert med 850 mill. kroner», skriver Kommunaldepartementet i proposisjonen.

Samtidig blir anslaget for lønnsveksten nedjustert fra 2,7 til 2,4 prosent. 

Svært høye skatteinntekter i fjor som skyldtes skattetilpasning blant aksjonærer gjør det ekstra vanskelig i år å beregne utviklingen i skatteinntektene. 

Vanligvis budsjetterer kommuner og fylkeskommuner med regjeringens skatteanslag. Nå ligger det altså an til at inntektene blir lavere enn budsjettert.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.