Krever millioner fra Den katolske kirke

Økonomi. KS mener norske kommuner kan kreve over 40 millioner kroner fra Den katolske kirke, og hittil koordinerer organisasjonen krav fra 88 kommuner.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I et brev KS sendte til alle norske kommuner mandag, skriver organisasjonen at det er grunn til å anta at norske kommuner har et krav mot Den katolske kirke på samlet 40–50 millioner kroner, skriver Klassekampen.

KS skriver i brevet at de antar at det er langt flere kommuner enn de 88 KS koordinerer som «sannsynligvis har et krav mot Den katolske kirke». KS skrev i et tilsvarende brev i april i år at de aktuelle vedtakene og utbetalingene ligger en del år tilbake i tid, og at det derfor haster med å få i gang en prosess.

Det var Dagbladet som i 2014 avslørte hvordan Oslo katolske bispedømme (OKB) i 2010 til 2014 registrerte tusenvis av personer direkte fra telefonkatalogen, for så å søke statsstøtte for disse. Det er OKB som håndterer medlemsregisteret for hele Den katolske kirke i Norge.

Kulturdepartementet har krevd at bispedømmet betaler tilbake 40,5 millioner kroner i offentlig støtte. OKB saksøkte på sin side staten for å få omgjort vedtaket, men tapte saken i tingretten i januar. Saken er anket til lagmannsretten.

Det katolske bispedømmet i Nord-Norge har allerede betalt tilbake 2,6 millioner kroner til staten og rundt 3 millioner kroner til 86 kommuner.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.