Svake skattetall i april

Økonomi. Skatteinntektene ble langt lavere i april i år enn tilsvarende måned i fjor. Fortsatt ligger Kommune-Norge langt foran det nyeste skatteanslaget fra regjeringen.
Grafikken viser prosentvis endring i skatteinntektene for kommunene, fra 2016 til 2017. Den grønne stiplete linjen er hva kommunene i realiteten har budsjettert med. Den lilla stiplete linjen er regjeringens nyeste skatteanslag (mai). Det kommer nytt skatteanslag i oktober. Grafikk: Kommunal Rapport

I fjor fikk Kommune-Norge svært høye skatteinntekter. En del av dette var forårsaket av helt spesielle tilpasninger aksjonærer gjorde av hensyn til endringer i skattesystemet. 2016-tallene er derfor i liten grad sammenliknbare med årets tall.

Likevel: Kommunene har i hovedsak budsjettert med en vekst i skatteinntektene på 1,5 prosent. Sist uke justerte regjeringen ned anslaget i revidert nasjonalbudsjett til bare 1 prosent. Regjeringen forklarte nedjusteringen da med lavere lønnsvekst.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.