Saksøkes i festeavgiftssak

Økonomi. Flere kommuner saksøker egne innbyggere for å dekke økte festeavgifter fra Opplysningsvesenets fond.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Flere norske kommuner har gått til rettssak mot egne innbyggere etter at Opplysningsvesenets fond hevet festeavgiften. Fredag falt det en dom i Eidsivating lagmannsrett der Nannestad kommune tapte mot et borettslag. Dommen kan få betydning for flere kommuner og beboere, skriver  Dagens Næringsliv.

I 2007 og 2008 gikk fondet til to rettssaker mot Nannestad kommune for å få hevet festeavgiften. Fondet fikk økt den fra 200.000 kroner til 3 millioner kroner i året.

Kommunen fremfestet området videre til boliger, og økte avgiften til beboerne for å dekke prisøkningen fra fondet. Beboerne nektet og vant rettssaken mot kommunen, først i tingretten i fjor, og så altså i lagmannsretten i år.

– Kommunene har havnet i et juridisk tomrom uten rettigheter. Som mellomfester av boligområder har vi ingen rettigheter. Hele opplegget er urimelig, mener rådmann Paul Glomsaker i Nannestad kommune.

Fondets direktør Ole-Wilhelm Meyer er klar over problemstillingen.

– Det oppstår en situasjon der kommunen betaler mer til fondet enn den selv kan kreve i festeavgift. Kommunene mener det er urimelig at de må betale dette og ønsker at fondet skal ta regningen. Det kan vi ikke gjøre. Vi skal opptre markedsriktig, sier Meyer.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.