Fortsatt lavere gjeldsvekst enn før

Økonomi. Brutto gjeld i kommunesektoren har økt med drøyt 5 prosent det siste året, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.
Grafikken viser prosentvis vekst i brutto gjeld fra nyttår og ut oktober i hvert enkelt år. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Brutto gjeld utgjør nå knapt 477 milliarder kroner. Veksten de siste 12 månedene er på 5,3 prosent per oktober. Veksten har ligget på omtrent dette nivået det siste halve året. Som grafikken viser, har det etter finanskrisen for ti år siden ikke vært så lav prosentvis vekst i brutto gjeld som nå. 

I årets første ti måneder har gjeldsveksten vært på 4,2 prosent. Målt i kroner har brutto gjeld i sektoren økt med 19,3 milliarder kroner fra nyttår, og knapt 24 milliarder kroner de siste 12 månedene.

Med en årlig brutto vekst på 25 milliarder kroner vil brutto renteutgifter øke med 500 millioner kroner i året, forutsatt en rente på 2 prosent. 

Ikke all gjeld er rentebærende

Brutto gjeld omfatter alle lån kommunene og fylkeskommunene har tatt opp, og forteller ikke noe om hva som er kommunenes netto rentebærende gjeld. Veksten i brutto gjeld kan likevel indikere om kommunenes gjeldsgrad øker eller synker.

Netto rentebærende gjeld var i fjor på 37 prosent av brutto driftsinntekter i kommunene, og 19 prosent i fylkeskommunene. «Dette gir uttrykk for hvilket beløp som netto vil være utsatt for endringer i rentenivået (før det tas hensyn til eventuelle rentebindinger). Variabelen gir således en indikasjon på hvor sårbar kommunekonsernet vil være for en endring i rentenivået», forklarte SSB da tallene for rentebærende gjeld ble publisert for første gang i 2015.

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.