Ligger an til nye 1,5 milliarder ekstra i skatteinntekter

Økonomi. Skattetallene for november ble særdeles gode for Kommune-Norge, som dermed får om lag 1,5 milliarder kroner mer i inntekter i år enn regjeringen trodde for få uker siden.
Grafikken viser veksten i skatteinntektene i prosent, målt mot samme periode i fjor. Veksten per november er på 4,4 prosent. Den grønne stiplete linja viser skatteanslaget for 2017 slik regjeringen opprinnelig anslo. Den lilla stiplete linja viser skatteanslaget slik det ble presentert i mai i år. Den mørkerød stiplete linja viser skatteanslaget slik regjeringen presenterte det i oktober i år. Grafikk: Kommunal Rapport

Fredag neste uke legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram skattetallene for november. Dette er den siste store skattemåneden i året, og den mest usikre. I november kan nemlig fordelingen av fjorårets skatteinntekter mellom stat, fylke og kommune, bli justert.

Tall som Kommunal Rapport har fått tilgang til, viser at skatteinntektene per november for kommunene ligger 4,4 prosent høyere enn for ett år siden.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!