LO og KS hardt ut mot rapport om konkurranse

Økonomi. LO og KS tar skarp avstand fra konklusjonene i rapporten fra et utvalg som har vurdert like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører.
Seniorrådgiver og tidligere sjeføkonom i LO Stein Reegård er ytterst skeptisk til forslag i en ny rapport om like konkurransevilkår mellom offentlig og privat sektor. Også KS tar dissens fra hovedkonklusjonene i utvalget. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Utvalgsmedlem og tidligere sjeføkonom Stein Reegård i LO har tatt dissens på flere punkter sammen med advokat Beatrice Dankertsen Hennyng som har representert KS i utvalget.

– Hvis  innstillingen blir regjeringens politikk, betyr det en omfattende omorganisering av offentlig sektor. Da får ESA (EØS-avtalens tilsynsorgan) gjennomslag for noe ingen andre land har måttet gjennomføre, sier Reegård til  Fri Fagbevegelse.

Går for langt

Konkurransetilsynet vil få overmyndighet overfor kommunesektoren, noe som er i strid med handlingsrommet i EØS-avtalen, fremholder Reegård, som nå er seniorrådgiver i LO.

Han mener også at utvalget går inn for endringer som innebærer at Norge går foran hele EU i å legge til rette for privatisering, noe Reegård omtaler som totalt uakseptabelt, tull og i strid med forutsetningene for EØS-avtalen. 

Vil skille ut

LOs hovedmotpart NHO ønsker på sin side å skille ut næringsvirksomhet fra det offentlige når disse konkurrerer med private.

Avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland viser til at næringsvirksomheter i det offentlige ikke betaler skatt og derfor har lavere kostnader enn private bedrifter. I tillegg er de beskyttet mot å gå konkurs, noe som kan føre til at de får gunstigere lån enn private ville fått.

– Vi reduserer problemene med offentlig støtte hvis det offentlige skiller ut næringsvirksomhetene i egne foretak, sier han og legger til at det må åpnes for unntak dersom utskilling blir uforholdsmessig.

Uten forpliktelse

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier i en  pressemelding at regjeringen ønsker like konkurransevilkår mellom det offentlige og private aktører, samtidig som det offentlige skal være i stand til å løse sine oppgaver på en god måte. 

– Departementet ba derfor om en grundig vurdering av om Norge er forpliktet til å endre på reglene om skatteplikt og konkursforbud (for det offentlige). Vi ønsker også å se på om det er tiltak Norge bør gjennomføre, selv om vi ikke er forpliktet til det, sier han. 

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.