God start på skatteåret - 1 milliard foran skjema

Økonomi. Kommunene har langt større skatteinntekter i årets første tre måneder enn budsjettert. I fylkeskommunene er starten på skatteåret som forventet.
Grafikken viser den prosentvise veksten i skatteinntektene for kommunene, målt mot samme periode i fjor. Den grønne, stiplete linjen er den prosentvise veksten for regjeringens skatteanslag for 2018, målt mot de faktiske skatteinntektene i fjor.

Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som ble publisert i dag, tirsdag.

Kommunene har skatteinntekter så langt i år som er 3,9 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Regjeringen har lagt til grunn at inntektene kommer til å øke med bare 1,25 prosent i år. Målt mot det anslaget, ligger innbetalte skatter nå over 1 milliard kroner foran skjema.

Om skatteinntektene skulle vokse med 3,9 prosent i hele 2018, vil kommunene få 4 milliarder kroner mer i skatteinntekter enn hva de selv har budsjettert med - siden nesten alle kommuner bruker regjeringens skatteanslag i egne budsjetter.

Stor usikkerhet

Skatteinntektene svinger imidlertid gjennom året. I april og mai kommer inntekter knyttet til restskattoppgjør, og i november avregnes fjorårets skatteoppgjør mellom fylke, stat og kommune. Dette er effekter som i stor grad kan påvirke de totale inntektene for året. Derfor er det fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til årets skatteinntekter.

Foreløpig er det kommuner i Agder og Trøndelag som har den største veksten i skatteinntektene, mens veksten er lavest i kommunene i Sogn og Fjordane 2018 kan bli det tredje året på rad med vesentlig høyere skatteinntekter enn hva Finansdepartementet har antatt. Fjoråret ble omtalt som et kronår for skatteinntektene. I 2016 var inntektene 6 milliarder kroner høyere enn opprinnelig antatt.

Finansdepartementet erkjente før jul i fjor at fjorårets skattevekst var uventet. Nytt anslag for årets skatteinntekter kommer i revidert nasjonaltbudsjett, som legges fram samtidig med kommuneproposisjonen 15. mai.

Fylkeskommuner på skjema

Mens kommunene ligger godt foran årets skatteskjema, er inntektene i fylkeskommunene så langt på linje med regjeringens anslag. Forventningen er en vekst på like under 2,7 prosent - veksten så langt i år er på 3,3 prosent. Om utviklingen fortsetter på samme måte, vil derfor årets skatteinntekter for fylkeskommunene bli om lag 200 millioner kroner høyere enn budsjettert.

Til sammen er det seks vesentlige skattemåneder i året. Neste store skattemåned er mai. De tallene publiseres av SSB 18. juni. 

Artikkelen er oppdatert etter publisering. Det var en feil i vårt regnestykke for beregnet prosentvis vekst for fylkene i 2018, som er 2,7 og ikke 3,3 prosent. 

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!