– Jeg ser veldig mørkt på det

Økonomi. – Det rokker med det som har vært fundament bak kommunereformen: At ingen skulle tape på å slå seg sammen, sier Ole John Østenstad, som blir rådmann i Sunnfjord.
– Det rører ved et viktig premiss i reformprosessen. Jan Tore Sanner dro rundt og fortalte at ingen skulle tape på kommunereformen. Da blir det brudd på våre forventninger. Hvis folk var klar over at en sammenslåing skulle resultere i bortfall av inntekter, tror jeg lett resultat av avstemming ville bli annerledes. Det handler om å være ryddig og stå på det som ble sagt, sier Ole John Østenstad.

Ifølge beregninger fra KS kan den nye Sunnfjord kommune tape millioner kroner årlig i inntekter som følge av sammenslåing.

Ole John Østenstad, som blir rådmann i storkommunen Sunnfjord kommune har vært i møte med departementet og diskutert saken.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.