Sjekk skatteveksten i din kommune

Økonomi. Den voldsomme veksten i skatteinntektene i oktober var som forventet, ifølge administrasjonen i Stavanger kommune. Her kan du sjekke hvordan din kommune ligger an så langt i år, etter utjevning.
Skatteveksten i Stavanger er høyere enn før, men fortsatt lav sett mot landet samlet sett. Foto: Stavanger kommune

I tabellen under viser vi hvor stor prosentvis vekst hver kommune har i skatteinntekter per oktober, etter skatteutjevningen. Det er forskjell på brutto vekst i skatteinntekter, og veksten etter utjevning.

I Stavanger ble inntektene i oktober mer enn dobbelt så høye som i samme periode i fjor. Altså hadde oljehovedstaden isolert sett en sterkere vekst enn landet ellers denne måneden. Det har ikke skjedd ofte de siste årene; som følge av oljenedturen har skatteinntektene i Stavanger økt langt mindre enn landet ellers.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.