Gjelda økte med 31 milliarder i fjor

Økonomi. Kommunesektorens brutto lånegjeld har økt kraftig de siste månedene, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksttakten øker nå for første gang på seks år.

Ved nyttår hadde kommunesektoren en brutto gjeld på 512 milliarder kroner, viser statistikken fra SSB, som ble publisert torsdag. Dermed har brutto gjeld for kommuner og fylkeskommuner økt med 6,5 prosent det siste året.

Som grafikken over viser, er det første gang siden 2013 at veksttakten har økt. Siden etterdønningene av finanskrisen for drøyt ti år siden, har gjeldsveksten avtatt i sektoren fra over 10 prosent årlig vekst til litt over 5 prosent årlig vekst i 2017. I fjor brøt altså kommunene denne nedadgående trenden.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.