Nedgang i eiendomsskatt i kraftkommuner

Økonomi. Eiendomsskatten følger kraftprisen, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).
Grafen viser utviklingen i eiendomsskatteinntekt fra næringseiendom for noen kommuner med forholdsvis høye kraftinntekter. Skisse: Statistisk sentralbyrå

Eiendomsskatteinntektene fra næringseiendom samlet sett for alle kommuner har økt i alle år fra 2007 til 2018.

Noen kommuner har imidlertid hatt en nedgang i eiendomsskatteinntekten fra næringseiendom de siste årene. Spesielt gjelder dette de såkalte kraftkommunene; kommuner med inntekter fra konsesjonskraf fra vannkraftverk. Det skriver SSB. 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.