Slik ble resultatet i Kommune-Norge

Økonomi. Kommune-Norge går godt, men leverer svakere enn på flere år. Kostra-tallene viser et samlet netto driftsresultat på 2,5 prosent.
Aukra leverer det beste netto driftsresultatet i hele Kommune-Norge. Romsdalskommunen har store gassrelaterte skatteinntekter som bidrar til det gode resultatet. Foto: Tom A. Kolstad/Aftenposten/NTB Scanpix

Etter en signifikant forbedring i netto driftsresultat siden 2015, peker pilen nå noe nedover. Av de ferske Kostra-tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fremkommer det at netto driftsresultat for Kommune-Norge har falt fra 3,8 i 2017 til 2,5 prosent i fjor. Det samlede driftsresultatet ligger likevel over Kommunaldepartementets anbefaling på 1,75 prosent.

Teknisk beregningsutvalg (TBU), hvor både Kommunaldepartementet og KS er representert, har definert netto driftsresultat som det viktigste nøkkeltallet for kommunenes økonomi.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.