Svake resultater i sammenslåtte kommuner

Økonomi. De fire nye kommunene hadde alle sammen svake netto driftsresultater for første driftsår 2018.
Indre Fosen kommunestyre kan notere seg et driftsresultat på en prosent. Det er best av de nye kommunene. Foto: Magnus Bjørke

Det er 2,5 prosent som er landsgjennomsnittet for netto driftsresultat for alle kommuner i 2018. Anbefalt nivå fra Kommuneldepartementet og KS for sunn økonomi er 1,7 prosent. I 2018 fikk vi fire nye kommuner. Alle lå under anbefalt nivå, og lista ser slik ut:

Larvik (slo seg sammen med Lardal)  - 0,3 prosent

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.