Mente konkurrent oppga for kort byggetid

Økonomi. En entreprenør mente en konkurrerende leverandør burde vært avvist fordi leverandøren oppga en unormalt kort byggetid for barnehagen som skulle bygges, men det sa kommunen seg uenig i.
Hvor lang tid tar det å bygge en barnehage? Det var et av stridsspørsmålene i anbudssaken som Kofa nå har behandlet. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Striden som endte i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa), handler om byggingen av en barnehage i Kristiansund kommune. Byggingen ble lyst ut som en åpen anbudskonkurranse, og verdien var estimert til rundt 60 millioner kroner, noe som også omfattet utomhusarbeider.

Kriteriene for valg av leverandør var pris og byggetid. Kriteriet for byggetid var satt slik at det anbudet som hadde kortest byggetid, ikke fikk noe tillegg for byggetid, mens de øvrige anbudene ble som en del av evalueringen gitt en tilleggssum på 20.000 kroner per ekstra arbeidsdag.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.