Skjerpet krav om langsiktighet

Økonomi. Den nye kommuneloven pålegger kommunestyrene å vedta finansielle måltall for økonomien. Intensjonen er å bidra til en politikk som ivaretar økonomien over tid.
Bent Devik i Kommunaldepartementet gjorde rede for konsekvensene for økonomiforvaltningen med innføring av ny kommunelov. Foto: Anne Rodvang

Hvordan den nye kommuneloven påvirker økonomiforvaltningen i Kommune-Norge var et av temaene under årets Kommuneøkonomikonferanse (KOMØK).

– Økonomibestemmelsene i loven handler om å trygge det økonomiske grunnlaget for velferden, fastslår Bent Devik, seniorrådgiver i Kommunaldepartementet (KMD).

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!