Brudd i barnehageforhandlingene

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Det er brudd i forhandlingene om ny arbeidstidsavtale i barnehagene.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Utdanningsforbundet har brutt forhandlingene med kommunenes organisasjon KS.

Forbundet peker på at kravene til barnehagene og barnehagelærernes ansvar har økt betydelig over mange år, men at barnehagelærernes tid til planlegging, for- og etterarbeid er uendret.

De mener at dette går ut over barna, og spesielt barn med særskilte behov. Utdanningsforbundet har derfor i forhandlingene med KS krevd mer tid til hvert enkelt barn.

KS viser på sin side til at regjeringen har bestemt at en ny, skjerpet pedagognorm skal gjelde fra 1. august i år, noe som gjør at mange flere barnehagelærere skal ansettes inn mot neste barnehageår.

Forhandlingene om arbeidstid startet 8. desember i fjor. KS ønsket å videreføre dagens avtale. For Utdanningsforbundet var ikke dette godt nok.

Avtalen vil nå bli behandlet i sentral nemnd.

Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.