Vil skille ideelle og kommersielle barnehager

Oppvekst. Opposisjonen på Stortinget ber regjeringen utrede strengere krav til kommersielle barnehager og vil gi kommunene mulighet til å velge ideelle. 
Private barnehager skal ha minst like gode lønns- og arbeidsvilkår som kommunale, mener stortingsflertallet. Arkivfoto

Opposisjonen på Stortinget vedtok tirsdag kveld å åpne for at kommuner kan skille mellom ideelle og kommersielle barnehager. Stortingsflertallet ber regjeringen utrede lovendringer som kan gjøre det mulig.

– Arbeiderpartiet vil sikre at offentlige midler og foreldrebetaling brukes på barna. For oss er de ideelle barnehagene viktige for et mangfoldig barnehagetilbud. Derfor må vi sørge for at de ideelle ikke utkonkurreres. Vi vil endre loven, slik at kommunene skal kunne prioritere de ideelle barnehagene, sa talsperson Martin Henriksen i debatten.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.