Advarer mot nasjonal barnehagesats

Oppvekst. Nasjonale satser for private barnehager vil hindre kommunene i å drive effektivt, mener styret i KS.
Utdanningsdirektoratet har foreslått to nye modeller for tilskudd til private barnehager for å få slutt på en årelang krangel mellom kommuner og private barnehager. Men KS og PBL går inn for hver sin modell. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Styret i KS mener at nasjonale satser for private barnehager kan slå negativt ut fordi en stor effektiv kommune vil kunne ha lavere kostnader enn en liten kommune med spredt bosetting, blant annet på grunn av størrelsen på barnehagene.  Nasjonale satser vil dermed føre til at kommuner som driver kostnadseffektivt påføres økte kostnader som følge av at andre kommuner ikke driver like kostnadseffektivt.

Styret mener dessuten at en nasjonal sats kan føre til større forskjeller innen kommunen.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.