Riksrevisoren: - En alvorlig situasjon

Oppvekst. Fylkesnemndenes behandling av barnevernssaker tar ifølge Riksrevisjonen betydelig lengre tid enn lovens krav.

Saksbehandlingstiden har vært en utfordring i flere år. Lovens krav tilsier at det bør foreligge vedtak i sakene etter litt over seks uker. I 2014 hadde nærmere 30 prosent av sakene en saksbehandlingstid på over 16 uker, konkluderer Riksrevisjonen i en ny rapport.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at nemndene stort sett overholder lovens krav om behandlingstid i akutt- og klagesaker, men at det i såkalt ordinære saker ofte går langt ut over angitt tid.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.