Spør Horne til råds om bekymringsmelding

Oppvekst. Kontrollutvalget i Skodje ber barneminister Solveig Hornes' (Frp) departement avklare når en skole kan sende bekymringsmelding til barnevernet.
Kontrollutvalgsleder Vigdis T. Bye sier hun ikke ønsker en lang utsettelse av saken, og at departementets svar neppe vil endre utvalgets syn. Foto: Helge Gloppen, Sunnmørsposten

– Vi ser at saken har prinsipiell karakter, og at utfallet kan få konsekvenser også for andre kommuner. Derfor vil vi avvente departementets svar før vi foretar sluttbehandling i saken.

Det sier leder Vigdis T. Bye i kontrollutvalget i Skodje til  Kommunal-Rapport.no.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.