Tysfjord brøt loven i overgrepssaken

Oppvekst. Tysfjord kommune brøt som skoleeier loven i overgrepssaken, slår Fylkesmannen i Nordland fast i en tilsynsrapport.
Fylkesmann Hill-Marta Solberg fant at skolene i Tysfjord ikke hadde fulgt meldeplikten, men har ikke avdekket andre lovbrudd. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Konklusjonen er ifølge NRK at skolene ikke fulgte opp opplysningsplikten til barnevernstjenesten, og kommunen får i tilsynsrapporten pålegg om å rette opp i dette.

I rapporten heter det at Tysfjord kommune som skoleeier, ikke har et system for å vurdere og følge opp kravene i skolenes opplysningsplikt til barnevernstjenesten, noe som er et brudd på flere paragrafer i opplæringsloven. I tillegg har kommunen som barnehagemyndighet unnlatt å påse at barnehagene drives i samsvar med regelverket, noe som er et brudd på barnehageloven.

Les også: Åpner tilsyn etter overgrepsavsløringer

Ikke lovbrudd

Fylkesmannen har ikke avdekket lovbrudd når det gjelder barnevernstjenestens håndtering av bekymringsmeldinger og tilbakemelding til melder på de ulike trinn i saksbehandlingen.

Fylkesmannen har heller ikke funnet lovbrudd knyttet til meldeplikten til barnevernet i helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

Bakgrunnen for tilsynet Fylkesmannen i Nordland har gjennomført, er oppslag i mediene om overgrepssaker i kommunen og politiets etterforsking av disse sakene.

Kritiske spørsmål

I forbindelse med medieoppslagene ble det stilt kritiske spørsmål til kommunens håndtering av bekymring for vold og overgrep. Men Fylkesmannen understreker at de ikke har mottatt konkrete henvendelser eller bekymringsmeldinger i enkeltsaker om hvordan Tysfjord kommune håndterer disse problemstillingene i dag.

– Vi vurderte likevel at det var viktig å undersøke om kommunen sikrer at ansatte i tjenester som er sentrale når det gjelder å oppdage og undersøke omsorgssvikt og overgrep mot barn har tilstrekkelig kunnskap om meldeplikten og er trygge på praktiseringen av den, heter det i rapporten.

Arne Kvensjø, konstituert rådmann i Tysfjord siden juli, sier til NRK at de tar kritikken på dypeste alvor, og at de vil gjøre det de kan for å bedre situasjonen.

– Forbedringene og avviksmerknadene er på systemområder, og det er et opplagt lederansvar å ta tak i dette så raskt som mulig, sier han.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!