- Kommunene har et ansvar for å avverge akuttplasseringer

Oppvekst. Bufdir-direktør Mari Trommald svarer på den kraftige kritikken fra Riksrevisjonen. 
Direktør Mari Trommald i Bufdir svarer på den kraftige kritikken fra Riksrevisjonen. Foto: Tine Poppe/Bufdir

Bufetat gir årlig et tilbud til i overkant av 2000 barn som har behov for akuttplassering ut av hjemmet. I Riksrevisjonens rapport får det statlige barnevernet hard kritikk. Blant annet slår Riksrevisjonen fast at Bufetats plikt til å bistå det kommunale barnevernet med botilbud ved akuttplassering, ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Det er store variasjoner i tilbudet mellom Bufetats fem regioner, og uenighet om hvordan plikten til å bistå kommunene skal forstås. 

- Kommunene over hele landet har en forventning og et krav om at deres barn skal gis et tilbud i nærheten av der barnet kommer fra. Vi merker oss Riksrevisorens påpeker at «samspillet mellom kommunalt barnevern og det statlige tilbudet ikke fungerer helt». Dette må vi fortsette å jobbe med, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!