Regjeringen vil kutte i pensjonstilskuddet til private barnehager

Oppvekst. Regjeringen foreslår flere tiltak som skal sikre at pengene som private barnehager får fra kommuner, kommer barna til gode.
Kommuner skal slippe å bruke ressurser på å kontrollere at private barnehager ikke jukser med offentlige tilskudd. Det skal et nasjonalt tilsyn gjøre, foreslår regjeringen. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

En nedjustering av tilskuddet til pensjon i private barnehager er ett av forslagene til endringer i barnehageloven som regjeringen i dag sender på høring. 

Bakgrunnen er seks utredninger de siste årene om tilskuddsordningen og lovverket for private barnehager. Nylig viste en rapport fra Telemarksforsking at private barnehager fikk nesten 1 milliard kroner mer til pensjonsutgifter i 2017 enn de trengte. Årsaken er at private barnehager får et tillegg i driftstilskuddet som tilsvarer 13 prosent av lønnsutgiftene i kommunale barnehager.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.