Nekter å behandle anke om barnehagetilskudd

Oppvekst. Lagmannsretten synes det er klart at anken ikke vil føre fram.
Bare barn som faktisk har tatt barnehageplassen i bruk, skal telles med på telledatoen 15. desember, slår lagmannsretten fast. Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjørke

28. januar frifant Alstahaug tingrett Alstahaug kommune for å ha inndratt 2,8 millioner kroner i tilskudd til en private barnehage. 

Både i 2015 og 2016 oppga Sandnessjøen barnehage AS at den hadde 99 barn i sin barnehage per 15. desember, telledatoen som ligger til grunn for offentlig tilskudd. Tallene inkluderte også barn som hadde fått tilsagn om plass, men som ennå ikke hadde begynt. Det skulle ikke den private barnehagen gjort, konkluderte Alstahaug tingrett i januar.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.