KS frykter «frislipp» av private barnehager

Oppvekst. Regjeringen bør ikke utvide plikten som kommuner har til å finansiere private barnehager. Det mener både KS og Utdanningsforbundet. 
De største private barnehageaktørene har økt markedsandelene sine fra 5 prosent i 2007 til 17 prosent i 2017. I 2017 fikk de private barnehagene over 20 milliarder kroner i kommunale tilskudd. Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Regjeringen sendte i april forslag om endringer i lovverket for i finansiering av private barnehager ut på høring. Høringsfristen går ut 26. juli, og en rekke instanser har svart på hva de mener om forslagene.

Ett av forslagene handler om hvorvidt det skal bli enklere å få tilskudd til nye private barnehager.

I forslaget heter det at «kommunen skal gi tilskudd til godkjente private barnehager dersom det ikke får negative eller vesentlige negative konsekvenser.» KS synes det er for uklart hva regjeringen mener med negative konsekvenser.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.