Fylkesmannen vil ha flere boliger på dyrket jord

Plan og stedsutvikling. Mener utnyttelsen er for lav.
Lillehammer kommunes planer for boligbygging er for beskjedent, mener Fylkesmannen. Foto: Lillehammer kommune

Fylkesmannen i Oppland er ikke begeistret for Lillehammer kommunes forslag til reguleringsplan for Hagejordet, et område sør i byen, og har derfor fremmet innsigelser mot planene.

Hagejordet er allerede omdisponert til utbygging i kommuneplanen, noe som ifølge Fylkesmannen fører til omfattende nedbygging av dyrket jord.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.