FNs bærekraftsmål inn i kommunenes planlegging

Plan og stedsutvikling. Regjeringen har vedtatt nye nasjonale forventninger til kommunal planlegging.  
FNs bærekraftsmål har som mål å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FOTO: UN Photo/Manuel Elias

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 ble vedtatt av Kongen i statsråd den 14. mai. Det er en videreføring av tidligere retningslinjer med noen tillegg. Det nye er at FNs 17 bærekraftsmål er med i dokumentet.

Leder for Forum for kommunal planlegging (FKP), samfunnsplanlegger Kai Lindseth fra Nittedal kommune, mener hovedutfordringene for kommunesektoren vil være å håndtere spenningen mellom de nasjonale og faglige mål og forventninger på den ene side, og lokale behov og mål på den andre siden.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.