Fylkesmannen: Har brutt plikten til å yte forsvarlige tjenester

Pleie og omsorg. Kommunen og det private omsorgsselskapet får kritikk etter tilsyn.
Kommunalsjef for helse og velferd Anne Marit Bakka i Holmestrand kommune har iverksatt flere tiltak etter et tilsynsbesøk fra Fylkesmannen. Foto: Magnus K. Bjørke

Holmestrand kommune og Omsorgspartner Vestfold har brutt plikten til å yte forsvarlige tjenester. Det er Fylkesmannen i Vestfolds konklusjon i tilsynssaken mot kommunen og det private helsefirmaet. 

Tilsynssaken gjelder omsorgen som ble gitt til en eldre, dement mann. Bakgrunnen for at det ble åpnet tilsynssak er klager fra pårørende.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.