Antall sykehjemsplasser på stedet hvil i ti år

Pleie og omsorg. Eldrebølgen som er i ferd med å skylle innover Kommune-Norge, vil øke behovet for sykehjemsplasser, ifølge SSB.
Antall sykehjemsplasser har holdt seg stabilt de siste ti årene. Nå er SSB bekymret for at kommunene ikke er gått nok skodd til å møte eldrebølgen. Foto: Colourbox

I 2008 var det totalt 39.325 sykehjemsplasser i Norge. I 2018 var antallet 39.572. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I den samme perioden har tallet på personer i alderen 80 år og eldre vært tilnærmet uendret. I 2018 var det 220.000 personer i denne aldersgruppen.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.