Regioner best på klima

Podkast. Regionene er bedre egnet til å samordne klimainnsatsen enn den sektordelte staten, mener forsker Gro Sandkjær Hanssen i regjeringens ekspertutvalg for regionreformen.

Regionreformen overlevde stortingsvalget. Neste skritt er å gi de 11 regionene flere oppgaver.

Gro Sandkjær Hanssen, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), er med i ekspertutvalget som regjeringen satte ned i juni for å finne flere oppgaver til de nye regionene.

Klimaansvar til regionene

Hun sier i denne podkasten at det økende behovet for samordning mellom politikkområder, skiller denne regionreformen fra tidligere forsøk.

– Særlig klima er kommet som et nytt og mye tyngre politikkområde. Skal de nasjonale klimamålene nås, krever det stor grad av samordning mellom ulike politikkområder. Det gjelder både arbeidet for å redusere utslippene og med klimatilpasning. Det nasjonale forvaltningsnivået er bygd opp etter sektorprinsippet, med atskilte departementer og underliggende etater. Først når politikken treffer regionalt og lokalt nivå kommer samordningen og helhetstenkningen, sier Hanssen.

Som forsker mener hun derfor at regioner kan gjøre en mer effektiv klimainnsats enn staten, og at det taler for å legge mye klimaansvar hit. Dette diskuteres også i ekspertutvalget, forteller hun.

Men skal regionene få et større klimaansvar, må de også få virkemidler og ressurser.

– Sterkere regional planlegging er et viktig redskap som kan sette regionene i stand til å ta et større samordningsansvar i klimapolitikken. Da kan det gjennomføres areal- og transportplanlegging på tvers av sektorer og kommunegrenser, sier hun.

Tror Viken blir endret

Før Jørgen Amdam (Ap) ble ordfører i Volda i 2015, ledet han den første utredningen om regionstruktur og nye oppgaver som forsker ved Møreforsking. Da han overleverte rapporten høsten 2014 sa han: «Sannsynligheten for at vi fortsetter med 19 fylker er større enn at vi får endringer».

– Ja, jeg er litt overrasket over at et politisk flertall denne gangen hadde vilje til å skjære gjennom, sier han.

Men Amdam er ikke sikker på om strukturen blir stående slik den er vedtatt.

– Særlig Viken-regionen på Østlandet er blitt kolossalt stor, samtidig som antall kommuner er omtrent som før. Den er heller ikke spesielt funksjonell når Oslo ikke er med. Viken er ingen god løsning. Jeg tror det vil bli en prosess for å se på størrelsen til regionene, og særlig Viken. Et utvalg skal jo også se på grensereguleringer mellom regionene, sier han.

 

 

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.