– Må lære mer om varsling

Podkast. – Én av de største utfordringene når det gjelder varsling, er mangel på kompetanse. Det gjelder både blant politikere og i samfunnet for øvrig, mener advokat Birthe Eriksen.

Eriksen (t.v. på bildet) er én av dem som kjenner feltet best her i landet. Hun sitter også i ekspertutvalget som neste år skal legge fram en offentlig utredning om varsling.

I dette intervjuet med redaktør Ragnhild Sved snakker Eriksen om hvorfor varslingssaker blir utfordrende i mange kommuner og virksomheter, om betydningen av gode varslingsrutiner – som er forankret i organisasjonen – og om hva som skiller en varslingssak fra en personalsak.

– Det er viktig at varslingsinstituttet ikke vannes ut ved at varsling påberopes i tide og utide når det er andre regler som passer bedre, sier Eriksen.

Hun påpeker videre at mange kommuner i sine varslingsrutiner ikke har tatt høyde for at det kan være forhold knyttet til øverste ledelse det varsles om, og anbefaler at lages en ekstraordinær varslingskanal for slike saker.

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.