Økonomiprofessor om kommunereform: – En god start

Podkast. Lars-Erik Borge er fornøyd med å få på plass en kommunereform, men håper fortsatt å komme ned i 100 kommuner.

Den 8. juni vedtok Stortinget kommunereform. 1,5 millioner innbyggere får ny kommune, men økonomiprofessor Lars-Erik Borge ved NTNU synes ikke det er nok:

– Jeg vil heller betrakte dette som en god start. Det mangler mye på at det skal bli en enhetlig reform med en kommunestruktur som rydder opp i distriktene og rundt de store byene, sier Borge.

I 2014 satt han i ekspertutvalget som skulle foreslå kriterier som har betydning for oppgaveløsning i kommunene. Han har også deltatt i og ledet Nullpunktmålingen (2017).

LES OGSÅ: Her er det nye kommunekartet

«Puslete»

Kartet er endret, men Lars-Erik Borge skulle ønske at staten gikk tøffere til verks og tvang flere kommuner sammen:

– Ideelt sett så burde det nasjonale nivået vist mer vilje til bruk av tvang. Det er blitt et betydelig antall kommunesammenslåinger, men ikke en enhetlig reform som gjør at du får sammenslåinger i alle deler av landet.

Han viser til at det er store områder hvor det ikke skjer betydelige sammenslåinger, blant annet Hedmark og Oppland.

– Det er ikke mindre behov for sammenslåing i Hedmark og Oppland enn i andre deler av landet.

Også det som har skjedd i hans egen region der Trondheim skal slå seg sammen med Klæbu, betrakter han som «puslete». Dersom samfunnsøkonomen skulle bestemme, hadde det endt på en annen løsning. Han forstår imidlertid regjeringen:

– De var nødt til å få med opposisjonen og ville kanskje ikke signalisere for stor vilje til bruk av tvang. Da ender det der det gjør nå. Hadde man kjørt eller lagt opp til større bruk av tvang i starten, så er det ikke sikkert opposisjonen hadde blitt med. Da kunne hele prosessen gått i stå på et tidligere tidspunkt. Å bruke tvang kan framstå som en professoral ønsketenkning.

LES OGSÅ: Historisk reform i Stortinget

Må være tøft å stå alene

Det har vært tilstrekkelige gulrøtter, mener Borge. Men kanskje har ikke det å stå alene framstått så tøft? Nå håper han at staten er hard mot kommuner som velger å være for seg selv:

Nå må ikke staten kompensere i form av økte overføringer sånn at kommuner som står alene får like gode tjenester. De må se at «kanskje vi også må slå oss sammen, slik at vi får like gode tjenester som de som slår seg sammen».

Han viser til at man fortsetter nå den frivillige prosessen og da må det være insentiver:

– Hvis kommuner ser at å slå seg sammen ikke fører til bedre tjenester, så vil det være liten vilje til å slå seg sammen. Det er en del kostnader forbundet med sammenslåing.

Nå håper han på at ingen vil reversere det arbeidet som er lagt ned, men at reformen kan fortsette å involvere større deler av landet.

– Det er ikke gunstig med regjeringsskifte i forhold til denne saken.

Lytt til Lars-Erik Borge i denne podkasten. Her snakker han om:

*Kommunereform – hva er bra og dårlig
*Utfordringene i kommunesektoren
*Økonomens ønsker versus den politiske virkelighet
*Er det de rette kommunene som slår seg sammen?
*Folkets motstand
*Veien videre

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.