Slik bygger du tillit til innbyggerne

Politikerskolen 2019. Asker-ordfører Lene Conradi (H) er opptatt av å ha nærkontakt med innbyggerne. – Vi er valgt fordi noen har tillit til oss, sier Conradi.
Ordfører Lene Conradi (H) i Asker er opptatt av å synes i lokalmiljøet, men hun mener det er viktig å være tydelig på rollene en folkevalgt har. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

En folkevalgt har både en styringsrolle og en ombudsrolle. Styringsrollen handler om lederskap, styring og kontroll når det gjelder kommunens oppgaveløsning.

Ombudsrollen handler om det å være bindeledd til innbyggerne og ulike måter denne kontakten kan ivaretas på.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.