Nytt utvalg skal bidra til at flere kommer i jobb

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Professor Steinar Holden skal lede nok et regjeringsoppnevnt utvalg. Denne gangen skal han bidra til å finne tiltak som øker andelen nordmenn i jobb.
Professor Steinar Holden skal lede en ekspertgruppe som nå skal analysere utviklingen i Norge sammenlignet med andre land og foreslå tiltak sammen med partene i arbeidslivet. Arkivfoto: Berit Roald / NTB scanpix

– Holden har svært høy kompetanse når det gjelder arbeidsmarked og sysselsetting, og har tidligere ledet flere offentlige utvalg på feltet, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

Hensikten med det såkalte sysselsettingsutvalget er å utrede tiltak som øker sysselsettingsandelen – altså andelen av befolkningen i arbeidsfør alder som jobber.

– Målet er intet mindre enn å sikre velferden til framtidige generasjoner. Jeg har høye ambisjoner og er innstilt på å snu alle steiner for at flere kommer i arbeid, at flere får utnyttet sin arbeidsevne og at færre faller varig utenfor arbeidslivet, sier Hauglie.

Arbeidet skal skje i to faser. Først skal ekspertgruppen analysere utviklingen i Norge sammenlignet med andre land og foreslå tiltak sammen med partene i arbeidslivet. I fase to skal det tas stilling til de ulike anbefalingene.

Det legges opp til at de to fasene skal vare om lag ett år hver.

Hvor vidt offentlige overføringer og støtteordninger, herunder helserelaterte ytelser, påvirker den enkeltes muligheter til å komme i arbeid og aktivitet, er blant vurderingene som skal foretas.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!