- Lokalpolitikk er blitt lite interessant

Politikk. - Lokalpolitikken er blitt for altomfattende og det økonomiske handlingsrommet så lite at det blir uinteressant å være lokalpolitiker, mener Sps Morten Lund.
Hver fjerde kommunepolitiker i Trondheim møter ikke opp i bystyret, mens ordfører Marvin Wiseth har et fravær i formannsskapet på nærmere 40 prosent. Men Sps kommunalpolitiske talsmann vil på ingen måte være med på at den store fraværsprosenten tilsier at det er for mange lokalpolitikere.
- Det er heller blitt for få, og de som er igjen, sitter både i kommunestyret og i fagkomiteene. Det blir for mye papir og for lite saker, mener Morten Lund.
Han påpeker at de fleste stortingspolitikere en gang startet som lokalpolitikere innenfor et fagområde de var interessert i. Denne rekrutteringsveien er ikke like vanlig lenger.
- Den gangen var det mulig å sitte bare i skolestyret eller helse- og sosialstyret. Ungdom og foreldre kunne engasjere seg i «bare» skole- og utdanningspolitikk. I dag avgjøres mange av de interessante politiske «småsakene» av byråkratene, mens lokalpolitikerne sitter igjen med de mer generelle, lange linjene. Dermed er det liten plass for politiske nybegynnere, ildsjeler og vanlige, engasjerte mennesker, mener Lund.


Statens makt
Han mener overivrige fylkesmenn og statlige direktorater også legger kraftige dempere på det lokalpolitiske engasjementet. Særlig irriterer han seg over en uttalelse fra fylkesmannen i Oslo og Akershus, Kåre Willoch:
- Willoch har sagt at han er til for å beskytte folket mot de folkevalgte. Dette skader noe av det mest grunnleggende for et levende folkestyre, nemlig at folket ved neste valg kan kaste de folkevalgte dersom de ikke er fornøyd med tingenes tilstand, sier Morten Lund.
Han medgir at det er nødvendig med klageinstanser som ivaretar den enkeltes rettssikkerhet, men mener statens forlengede armer har lagt et alt for klamt grep om de lokale folkevalgte.

- Flere lokalpolitikere og færre byråkrater vil blåse liv i lokaldemokratiet, mener Sps kommunalpolitiske talsmann, Morten Lund.

«Det blir for mye papir og for lite saker»

Skrevet av: Irene Halvorsen

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.