Ordfører vil kreve avgift per kilo fra lakseoppdrett

Økonomi. Oppdrettsselskapene bør betale vertskommunene 1 krone per kilo fisk de produserer, mener ordføreren i Osterøy.
Osterøy-ordføreren synes det er rimelig at kommunene får en direkte andel av verdiene som skapes i sjøen. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ordfører Jarle Skeidsvoll (KrF) synes det er rett og rimelig at næringen betaler for å utnytte det fellesarealet sjøen er, skriver Bergens Tidende.

– Mange vertskommuner opplever betydelige negative ringvirkninger av havbruk i sine sjøareal, som miljøproblemer og interessekonflikter med dem som bor ved eller ferdes på sjøen, sier Skeidsvoll. I et programforslag til KrFs landsmøte i slutten av måneden, tar han til orde for at kommunene bør få en direkte andel av verdiene som skapes i sjøen. Han mener 1 krone per kilo – eller rundt 1,7 prosent av eksportverdien av norsk laks i fjor – er passende.

– Hvis Osterøy fikk 1 krone for hver kilo fisk som ble produsert i fjordene våre, ville det gi flere millioner kroner rett til fellesskapet.

Interesseorganisasjonen Sjømat Norge har lite til overs for forslaget.

– Hvorfor skal havbruksnæringen, til forskjell fra andre næringer, betale en særskatt på toppen av det selskapene og de ansatte i dag betaler i skatt til kommunene. I dårligere tider med lavere marginer vil en slik avgift være en stor ulempe for næringen, sier regionsjef Hans-Inge Algrøy.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.