Vil ikke prioritere homo-plan

Politikk. Høyre-ordfører Arve Tonning (59) i Ålesund vil ikke ta oppfordringen fra likestillingsminister Karita Bekkemellem om å lage en plan for å bedre levekårene for lesbiske og homofile.

- Hvorfor trenger ikke Ålesund en homoplan?

- Jeg har ikke sagt at vi ikke trenger en slik plan, men at planen ikke vil bli prioritert fra min side.

- Hvorfor ikke?

- Vi har mange oppgaver som skal løses. Vi skal lage en psykiatriplan, planer for barnehage og oppvekst, og en rekke andre planer som har prioritet foran en plan for homofile. Dessuten har vi invitert de homofiles organisasjoner og andre organisasjoner til enhver tid å ta kontakt med kommunen for å få opp saker de ikke føler de når fram med.

- Blir dere pålagt å lage for mange planer?

- Man kan spørre om alle planer har praktisk betydning. Jeg har inntrykk av at mange planer blir vedtatt, for så å bli tatt fram ved neste rullering.

- Men er det ikke deres oppgave å bruke planene?

- Det er nok vår oppgave, men den politiske hverdagen blir full av andre aktuelle ting, og planene blir ofte dessverre glemt.

- Er det helt greit å være homofil i Ålesund?

- Det vet ikke jeg. Men jeg har vært ordfører i åtte år og ikke fått en eneste henvendelse fra homofiles organisasjoner. Heller ikke administrasjonen har fått én slik henvendelse. Jeg frykter at en slik plan kan virke stigmatiserende på en gruppe. Det vil være en plan som slår fast enkelte ting, og som fastlåser en oppfatning om at de homofile hører hjemme i annen verden. Man bør vurder nøye om behovet for en slik plan er til stede.

- Har du hørt noe fra de homofile i Ålesund i etterkant av denne debatten?

- Nei. Men jeg har fått mange støtteerklæringer.

- Du tar ikke gjenvalg og har ikke lang tid igjen som ordfører. Er dette en sak du ønsker å bli husket for?

- Nei. Jeg håper det er andre ting jeg kan føre opp, etter åtte år som ordfører.

- Som hva da?

- Jeg skriver ikke memoarer. Men det har vært en evig kamp for å få økonomien under kontroll. Nå er vi på vei til å lykkes. Vi har et regnskapsoverskudd på 27,5 millioner kroner. Det er mange år siden vi sist opplevde det. Det har også vært en utvikling i infrastrukturen i kommunen. Ålesund er i vekst. Det er en positiv utvikling, men setter krav til infrastrukturen.

- Nå som kommunene får så mye penger, ville det ikke vært naturlig å fortsette som ordfører?

- At jeg går av, har ikke med økonomi å gjøre. Vi har bedre rammevilkår enn tidligere, men å være ordfører i en by som Ålesund, med 41.000 innbyggere, sliter. Jeg er ikke på hogget på samme måte som de første fire årene. Og å se på det å være ordfører som en tilbakelent statusjobb, er jeg ikke innstilt på. Jeg har brukt det meste av meg selv og vil nå overlate roret til andre.

- Hva er planen din for neste år?

- Da skal jeg tilbake til min gamle jobb som disponent på rutebilstasjonen. Jeg skal ikke fortsette i politikken. Etter å ha vært ordfører, vil alt annet bli en nedtur. Og jeg har ikke lyst til å bli en syvende far i huset.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.