KS etterlyser språkopplæring og samfunnslære

Politikk. KS-leder Gunn Marit Helgesen tar til orde for at språkopplæringen og samfunnslæren kommer i førersetet så fort som mulig med tanke på flyktningstrømmen Norge har i vente.
Gunn Marit Helgesen. Foto: Terje Lien

– Med det store antall flyktninger som kommer nå, er det svært viktig at språkopplæring og samfunnslære starter for fullt allerede i mottaksfasen, sier hun.

Helgesen ser det som viktig at Nav og statlige utdanningsmyndigheter får kartlagt flyktningers utdanning og kompetanse så fort som mulig.

– Personer som har kompetanse som er etterspurt, bør raskt i arbeid, sier hun.

KS-lederen gjør det også klart at flyktninger som har fått arbeid, bør kunne bosette seg der de vil, men da må kravet til fullt introduksjonsprogram falle bort.

– Det som er skuffende og overraskende, er at regjeringen foreslår å kutte i norskopplæringen i mottakene fra 250 til 175 timer. Norskopplæring er avgjørende for muligheten til god integrering, og det er viktig å komme raskt i gang. Dette kuttet vil bidra til det motsatte, derfor håper jeg at dette blir omgjort i Stortinget, sier Gunn Marit Helgesen.

(©NTB)

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.