Mer til enslige asylsøkere

Politikk. Regjeringen styrker tilskuddet til å bosette enslige mindreårige asylsøkere i tillegget til statsbudsjettet som ble lagt fram i dag.
Finansminister Siv Jensen (FrP) (t.v.) og statsminister Erna Solberg (H) på vei til pressekonferansen der de presenterer Regjeringen sitt forslag til endringer i Statsbudsjettet 2016, det såkalte asylbudsjettet, i Oslo fredag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Regjeringen anslår at det vil komme 33.000 asylsøkere til Norge i 2016. Det vil koste 9,5 milliarder kroner mer enn regjeringen anslo i statsbudsjettet i oktober.

I denne summen ligger økt tilskudd til kommunenes bosetting av enslige mindreårige asylsøkere. Det særskilte tilskuddet utover integreringstilskuddet ble foreslått økt til 207.000 kroner i statsbudsjettet. I tilleggsdokumentet foreslås det økt med et engangsbeløp på 100.000 kroner i 2016.

Regjeringen øker også driftstilskuddet til vertskommuner for asylmottak.

Kommunene får styrket sin mulighet til å gi beboere i asylmottak lovpålagte helsetjenester. Satsen for vertskommuner økes med 20 prosent i 2016, tilsvarende 66,2 millioner.

Regjeringen foreslår å redusere antall norsktimer som tilbys fra 250 til 175 timer for asylsøkere i mottak, for å kunne gi opplæring til alle.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skolegang for barn og unge som søker opphold i Norge med 282 millioner kroner neste år. Samtidig foreslås det innstramminger på flere områder.

– Asyltilstrømningen har økt betydelig mer enn forutsett, noe som vil koste det norske samfunnet flere milliarder kroner i økte utgifter allerede i 2016. Det er derfor helt nødvendig å gjøre betydelige endringer i det budsjettet vi la fram 7. oktober, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det foreslås å sette ned satsen for skolegang til enslige mindreårige asylsøkere fra 180.000 kroner til 102.762 kroner. Selv om satsen på opplæring til mindreårige asylsøkere senkes, vil deres rett til utdanning fortsatt oppfylles på en tilfredsstillende måte, mener kunnskapsministeren.

– Vi må akseptere noe mindre kostnadskrevende løsninger i en overgangsperiode med svært høy tilstrømning av flyktninger og asylsøkere til Norge, sier Røe Isaksen.

Kommunene må også være med på å betale for den økte tilstrømningen av asylsøkere. Vedlikeholdspakken på 500 millioner kroner kuttes til 200 millioner kroner og gis bare til kommuner på Sør- og Vestlandet, hvor arbeidsløsheten øker mest.

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.