Brakkebyer og skip skal bli hastehjem

Politikk. UDI vil ta i bruk brakkebyer og passasjerskip for å huse tusenvis av asylsøkere. Flere lokalsamfunn må regne med å få mottak i nabolaget uten å være forberedt.
Utlendingsdirektoratets direktør Frode Forfang sa mandag at det viktigste er å gi asylsøkerne tak over hodet, en seng og mat. -Vi må senke forventningene, sa han under en pressekonferanse mandag. Arkivfoto: UDI

– Vi må senke forventningene, var det klare budskapet fra UDI-direktør Frode Forfang da han mandag holdt en pressekonferanse om håndteringen av asylsituasjonen.

Selv om det nærmer seg vinteren, sprenges det fortsatt rekorder i antall ankomster. I forrige uke søkte 2.365 personer asyl, og dermed er tallet for hele oktober på rundt 8.800.

Mat og seng

Forfang opplyste at UDI jobber med å opprette brakkebyer som hver kan huse opptil 3.000 personer. Disse skal ligge rundt de største byene i Sør-Norge, fordi det her er infrastruktur, helsetilbud og mulighet til å rekruttere personale.

Leie av passasjerskip som kan fungere som midlertidig mottak i forskjellige byer i Nord-Norge, er et annet tiltak.

– Vi trenger løsninger som kan stå seg over en vinter, sa Forfang og tilføyde:

– Det viktigste er en seng, tak over hodet og mat. Det er minstestandard.

Han ba både kommersielle og ideelle aktører om å melde seg til tjeneste hos UDI, dersom de har mulighet til å drive mottak. Markedet er i ferd med å bli mettet, påpeker han.

UDI har sagt de ønsker å slutte å leie dyre hotellrom, men Forfang gjorde det klart at det store antallet ankomster gjør at alle overnattingsmuligheter må tas i bruk inntil videre. Krav til høyt kvalifisert personale må også legges til side, ifølge Forfang.

– Vil gå fort

– En annen utfordring er å informere berørte kommuner og lokalsamfunn i god tid. Det er ikke spesielt lett, sa Forfang. I forrige uke fikk UDI kritikk fra Vestby kommune før det ble besluttet å opprette mottak for 350 asylsøkere der.

Men kommunene kan ikke vente seg «lange og gode prosesser» slik det er nå, konstaterte UDI-direktøren.

– Det vil gå fort, for mange kommuner for fort, sa han.

UDI og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap samarbeider om å finne egnede plasser for mottak rundt om i landet, og det kan ta kort tid fra beslutningen er tatt til de første asylsøkerne er på plass, varsler UDI-sjefen.

Luftbro

I forrige uke kom det rundt 800 asylsøkere fra Russland over Storskog i Finnmark. Mandag kom det 174 asylsøkere over Storskog, noe som er det meste på én enkelt dag noen gang. Det skaper spesielle utfordringer.

Det bygges nå en brakkeleir, som skal fungere som registreringssenter slik som i Råde, ved flyplassen i Kirkenes. Men det er stor mangel på både overnattingsplasser og kapasitet i helsevesenet i området. UDI har derfor opprettet det Forfang kalte en luftbro sørover.

– Vi tømmer Kirkenes fortløpende, sa han.

Flest afghanere

Statistikken for oktober viser at antallet afghanere som kommer til Norge, øker. For hele måneden var det flest syrere, men siste uka var det vesentlig flere fra Afghanistan.

– Afghanistan er i ferd med å overta for Syria som det største landet, men for afghanere er det ikke åpenbart at de får opphold, sier Forfang.

Forrige uke ankom 275 enslige mindreårige til Norge, omtrent det samme antallet som uka før. Men andelen dette utgjør av det totale antall asylsøkere, er synkende.

(©NTB)

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.