151 asyl-millioner til kommunene

Politikk. Norske kommuner får til sammen 151 millioner kroner ekstra til å dekke ekstrakostnadene ved flere asylsøkere.
– Flyktningsituasjonen i høst har ført til etablering av mange nye asylmottak på kort tid. Det har gitt økte kostnader for mange kommuner, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Arkivfoto: Terje Lien

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir 151 millioner kroner til totalt 145 kommuner som har hatt ekstraordinære utgifter i forbindelse med mottak av asylsøkere i høst.

– Flyktningsituasjonen i høst har ført til etablering av mange nye asylmottak på kort tid. Det har gitt økte kostnader for mange kommuner. For å unngå at det går ut over innbyggernes velferdstilbud bevilger vi til sammen 151 millioner kroner til kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Kommunene må bidra med grunnleggende kommunale tjenester som skole, barnevern og helsetjenester.

Det er særlig kommuner som har opplevd økning i antall flyktninger som nå mottar en kompensasjon. Fylkesmennene i alle fylker har brukt sin lokalkunnskap for å finne ut hvilke kommuner som har tatt imot mange asylsøkere på kort tid. Departementet opplyser at de har tatt hensyn til disse innspillene i fordelingen av midlene.

Pengene bevilges over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

(©NTB)

 

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.