Holdt asylplaner i Bærum hemmelig for å hindre brann

Politikk. Frykten for ildspåsettelse var blant årsakene til at Utlendingsdirektoratet (UDI) ikke gikk ut med planene om asylmottak på Lysaker før to uker før innflytting.
Hotell Lune Huler i Lindås nord for Bergen Hotellet skulle snart tas i bruk som midlertidig asylmottak, men brant ned i helgen. Foto: Gunn Berit Wiik Berg / Strilen / NTB scanpix

Det gamle Tandbergbygget langs E18 på Lysaker skal nå bli asylmottak. Bygget har stått tomt i lang tid. Innflytting er planlagt allerede 18. desember, skriver Budstikka.

Det skal bo 550 asylsøkere i bygningen som er på 10.000 kvadratmeter.

Saken har ikke vært behandlet i noen politiske organer, og Bærum kommune har fått kort tid på seg til å planlegge de oppgavene som pålegges kommunen.

Ifølge Christian Myhre i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er faren for ildspåsettelse en av årsakene til at de ventet i det lengste med å gå ut.

Mottaket er tenkt som en mellomting mellom akuttmottak og vanlig mottak, med tenkt oppholdstid på rundt tre måneder. UDI vil først og fremst prioritere barnefamilier i mottaket.

– Vi har vurdert situasjonen i Sverige hvor lokasjoner som er bestemt brukt, er blitt utsatt for brann. Vi ønsker å begrense i så stor grad vi kan faren for at det skal skje her, sier Myhre.

DSB har ansvaret for koordineringen av arbeidet med å planlegge mottaket.

Forrige helg brant spiseteltet på det nyopprettede asyllosjiet på Vardåsen. I helgen brant det også i et planlagt mottak i Hordaland.

De siste seks årene har det brent 156 ganger på norske asylmottak, viser tall fra UDI, som opplyser at de fleste branntilfellene er mindre hendelser i forbindelse med matlaging.

(©NTB)

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.