Senterpartiet vil ha mer penger til vertskommuner

Politikk. Kommunene må få dekket til fulle kostnadene de har med asylmottak, krever Senterpartiet og foreslår å øke bevilgningene med 100 millioner kroner.
– UDI har etablert mange mottak rundt om i landet. Mange som skulle være korttidsplasser, har vist seg å være av mer permanent karakter. Det er en stor belastning for mange kommuner som de må kompenseres for, sier Trygve Slagsvold Vedum til NTB. Foto: Terje Lien

En ny modell for tilskudd til kommunene vil sørge for at kostnadene ved asylmottak treffer bedre. Senterpartiet foreslår omleggingen onsdag i forbindelse med nysalderingen av budsjettet.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier kommuner har fått ekstra utgifter til helse- og omsorgstilbud, barnevernstjenester, skole og annet.

– UDI har etablert mange mottak rundt om i landet. Mange som skulle være korttidsplasser, har vist seg å være av mer permanent karakter. Det er en stor belastning for mange kommuner som de må kompenseres for, sier Vedum til NTB.

Partiet vil derfor øke bevilgningene for i år med 100 millioner kroner.

Slik ordningen er i dag, får kommunene en grunnsats og satser per mottaksplass. Det bør endres slik at kommuner med flere asylmottak, får ekstratilskudd på 100.000 kroner per mottak utover ett, mener Senterpartiet. For øvrig skal midlene fordeles gjennom økte satser på mottaksplassene.

Vedum mener modellen vil fordele midlene mer rettferdig.

– Hvis en kommune har flere mottak, kan det bli uoversiktlig og mer utfordrende enn om en kommune har ett mottak med mange beboere, sier han.

(©NTB)

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.