Solberg vil ikke ta hele asylregningen

Politikk. Integreringsforliket slår fast at kommunene skal kompenseres for økte utgifter, men statsminister Erna Solberg (H) sier det er uaktuelt å ta hele regningen. Helga Pedersen (Ap) reagerer på at Solberg sår tvil om forliket.
– Full kompensasjon innebærer at uansett hvor mye penger du bruker, så skal staten betale. Sånn kan vi ikke ha det, sier statsminister Erna Solberg (H). Foto: Magnus Knutsen Bjørke

– Vi er innstilt på å gi mer penger på noen områder. Men samtidig er det viktig at kommunene motiveres for å få folk i jobb, sier Solberg til NTB.

Å øke integreringstilskuddet slik at kommunenes kostnader dekkes til fulle, er uaktuelt.

– Full kompensasjon innebærer at uansett hvor mye penger du bruker, så skal staten betale. Sånn kan vi ikke ha det, sier statsministeren.

Stor jobb

De seks største partiene på Stortinget inngikk onsdag et integreringsforlik i 64 punkter. Der slås det fast at bosetting av asylsøkere fremdeles skal være frivillig for kommunene.

Samtidig loves det at ekstrakostnadene skal kompenseres. Men konkrete løfter om hvor stor andel av utgiftene staten skal ta, står ikke i det seks sider lange dokumentet.

– Nei, det er ingen garantier i dette forliket, erkjenner KS-leder Gunn Marit Helgesen.

– Men vi forventer at regjeringen følger opp den klare intensjonen i avtalen om at økte kostnader skal kompenseres, understreker hun.

Godt fornøyd

KS har fått fullt gjennomslag for kravet om at bosetting av asylsøkere ikke skal skje ved tvang. Også de andre sidene av forliket er kommuneorganisasjonen tilfreds med.

– Det er flott med tverrpolitisk enighet i en så viktig sak. At vi skal se på finansieringsordningene sammen med regjeringen, er vi veldig glade for, sier Helgesen.

Hun mener det er nødvendig å gå gjennom refusjonsordningen for barnevernstiltak for å sikre at kommunene bosetter flere enslige mindreårige asylsøkere. Helgesen trekker også fram som positivt avtalepunktet som sier regjeringen og KS i løpet av våren 2016 skal skaffe en oversikt over kommunenes økte kostnader til helse, skole, barnehage og barnevern.

– Det er helt nødvendig å sikre at kommunene kompenseres, og vi forventer at regjeringen følger opp, sier hun.

På nyåret skal regjeringen og KS lage en ny avtale om bosetting. At fordelingsnøkkelen som har «straffet» kommuner som tidligere har tatt imot mange asylsøkere, kan bli endret, er noe KS-lederen ser positivt på.

Ap reagerer

Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talsperson, Helga Pedersen, reagerer på statsministerens uttalelser.

- Det er urovekkende at statsministeren kun to dager etter integreringsforliket i Stortinget sår tvil om en helt sentral del av forliket, sier hun til Kommunal Rapport.

Forliket slår fast at det er “et overordnet mål (…) at presset vi i dag opplever i mottaksstrukturen, ikke får forplante seg og bli en krise for kommunesektoren. Dette forutsetter at kommunene får kompensert utgifter til mottak og integrering av asylsøkere og flyktninger.»

- For å nå dette overordnede målet, må staten stille opp med betydelige ressurser til kommunene. I en allerede stram kommuneøkonomi, må vi ha en langt mer offensiv statsminister, slik at vi kan få til god integrering og bosetting i kommunene, sier Pedersen.

Hun mener det er feil når statsministeren hevder at «full kompensasjon innebærer at uansett hvor mye penger du bruker, så skal staten betale».

- Forliket slår fast at det skal være en prosess med KS om de faktiske kostnadene knyttet til bosetting og integrering, og på bakgrunn av det sikre et økonomisk opplegg der kommunene får kompensert sine ekstrakostnader.

(©NTB)

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.